Гранитен праг за панелен зид с включени доставка и монтаж /за зидове до 20 см./ – 85 лв.

Гранитен праг за тухлен зид с включени доставка и монтаж /за зидове до 33 см./ – 105 лв.